Copyright

KILVET.COM-sivuston tietojen ja kuvien kopiointi muiden tahojen www-sivuille tai muuhun julkaisuun on kielletty. Materiaalin osittainen käyttö ja lainaaminen lähde mainiten on kuitenkin hyväksyttävää. Sivuston sisältöä saa myös vapaasti tulostaa omaksi tai muiden iloksi, mutta ei ansio- tai muussa hyötymistarkoituksessa.

Antero (webmaster)